• Langage
  • 日本語
  • English
  • 中文(繁體字)
  • 中文(簡体字)
  • 한국어
  • ▼Machine translation
  • ภาษาไทย

ประวัติของบริษัทโดยสังเขป

Ichiran

幸せ満ち溢れた高い人間性を持つ人を育み、世の中に喜びや価値を提供します。

เรามีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาบุลคลให้มี "ความเมตตาความรักความเมตตาความอ่อนน้อมถ่อมตนความซื่อสัตย์สุจริตกล้าหาญ" คำขวัญของ "ความสงบของจิตใจ, ความปลอดภัยและสุขภาพ"​ ​

本社
ชื่อบริษัท บริษัท ICHIRAN จำกัด
ที่ตั้ง 〒810-0801 5-3-2 Nakasu Hakata-ku Fukuoka-shi Fukuoka-ken JAPAN
Tel : 092-282-1111
Fax : 092-282-1311
กรรมการผู้แทน Manabu Yoshitomi (CEO)
ก่อตั้งขึ้น พฤษภาคม ค.ศ. 1933
หุ้นทุน 40,000,000 เยน
ธุรกิจ อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
ยอดขายประจำปี 22000,000,000 เยน - (2017ปีที่ทำการเก็บข้อมูล)
จำนวนร้านค้า 79​ ​ร้าน - (2018.12​ ​เวลาที่ทำการเก็บข้อมูล)
จำนวนพนักงาน 社員数 280​ ​คน(2018.8​ ​เวลาที่ทำการเก็บข้อมูล)
アルバイト数 6,805​ ​คน(2018.8​ ​เวลาที่ทำการเก็บข้อมูล)

ยอดขายประจำปี

単位:億(円) | 22000,000,000 เยน - (2017ปีที่ทำการเก็บข้อมูล)

จำนวนร้านค้า

店舗数 79​ ​ร้าน - (2018.12​ ​เวลาที่ทำการเก็บข้อมูล)
 • twitter
 • Facebook
 • เส้น
 • Instagram

(C) 2017 Ichiran

Ichiran

ภาษา