• Langage
  • 日本語
  • English
  • 中文(繁體字)
  • 中文(簡体字)
  • 한국어
  • ▼Machine translation
  • ภาษาไทย

วันหยุดของทางร้าน

※時間表記は、24h表記です。

คิวชู

ร้าน Tenjin (*ปิด)

ร้านเทนจินสำหรับการพัฒนาเมือง 5 มกราคม 2016 (อังคาร) Womochimashite ที่ 24 ตอนนี้ที่ฉันได้รับอนุญาตในส่วนที่เหลือในขณะที่ ,.
เราจะแจ้งให้ทราบเร็วที่สุดเท่าที่พวกเขาได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนาคต

東京

Kichijoji 1月27日(月) 5:30 ~ 1月27日(月) 9:00
渋谷店 2月04日(火) 3:00 ~ 2月04日(火) 9:00
渋谷店 2月19日(水) 4:00 ~ 2月19日(水) 8:30

ชูบุ

名古屋鳴海店 2月18日(火) 8:00 ~ 2月18日(火) 9:30
 • พูดเบาและรวดเร็ว
 • Facebook
 • เส้น
 • Instagram

(C) 2017 ICHIRAN

Ichiran

ภาษา